تجهیز کارخانه به چیلر ۱۴۰تن، فن های فشار قوی۸۰۰، فن های اگزاست و سانتریفیوژ سایز ۹۰۰-۸۰۰، سیستم های مه پاش و کیت رطوبت ساز، یونیت هیتر ها و کویل های تبادل حرارت، دیگ بخار و بلوئرهای سایز ۱۰۰۰ و روتز بلوئر، انواع پروانه های صنعتی، کولر های صنعتی ۲۴۰۰۰، برج خنک کن ۱۶۰ تن