پلاگ فن نوعی فن جهت استفاده در داخل کوره ها، خشک کن ها و اتاقک هایی که نیازمند داشتن گرمای یکنواخت در محیط می باشد است. از این نوع فن در موارد دیگری نیز استفاده میشود. پروانه استفاده شده در پلاگ فن می تواند در دوحالت فوروارد و بکوارد باشد. در پلاگ فن بسته به نوع گردش هوا از پروانه مورد نظر استفاده می شود. پلاگ فن ها برای ارائه سرویس های بهتر و مناسب تر در صنعت و فعالیت های اقتصادی طراحی و ساخته شده اند. و اغلب در جاهایی که تحت فشار می باشند کار می کنند

کاربرد های پلاگ فن

پلاگ فن در بسیاری از زمینه های سیستم های تهویه به کار گرفته می شود مانند :

  • سیستم های تهویه
  • سیستم های چرخش هوا
  • سیستم های تهیه هوای تازه و توزیع آن
  • در فضاهایی که امکان کانال کشی موجود نمی باشد

عملکرد های عمومی و تیپ این نوع فن ها شامل سیستم های تهویه هوای گرم، پردازش در دمای بالا، اتاقک اسپری اواپراتور و کانال کلکتور، محفظه هوا و سیستم های شستشوی هوا و تهویه مطبوع می باشد

پلاگ فن ها بسته به طراحی صورت گرفته دارای هوزینگ و یا بدون هوزینگ می باشند. پلاگ فن نیاز ارتباط با کانال را در اجرا مرتفع می کند. برای کاهش هزینه های کل در یک سیستم با استفاده از ترکیب کردن و تطبیق پذیری در طراحی این مطلب را محقق می کنیم

پلاگ فن ها این امکان را به ما میدهند تا در هر اتاقک و یا دیوار بتوانیم پنل ها را یکپارچه کنیم. این فن ها در یک سیستم بطور کامل و به معنی واقعی یک پلاگ می باشند

آنها به طور ذاتی برای تهیه، تخلیه و گردش هوا و کاربردهایی مشابه این ها بسیار مناسب می باشند