تامین فن بونکر، خدمات بالانس دینامیک و استاتیک، سیستم های کنترل باد و هوا، هواساز سالن های پرورش قارچ خوراکی، جت فن، فن سانتریفیوژ، یونیت هیتر، فن فشار قوی، تامین قطعات، پروانه فوروارد و فشار قوی، فن تونل خاک، تامین سیستم سرمایشی با کولر های صنعتی ۲۴۰۰۰