اگزاست فن ها، فن های سانتریفیوژ، فیلتراسیون صنعتی، سیستم های سرمایشی و کولر های صنعتی ۲۴۰۰۰، ساندویچ پنل، پلاگفن ها و پروانه های صنعتی