یونیت ها و هواساز های مولتی زون

 

عمومی 

یونیت ها و هواسازهای مولتی زون با قابلیت تامین گرما و تهویه مطبوع  در غالب یونیتها، مزیت های بالاتری را از نظر طراحی و کارکرد نسبت به دستگاههای کوچکتر -هواساز های تک منطقه ای-  دارا می باشد که همین امر موجب آن گردیده است که این سیستم از پرکاربردترین سیستم تهویه ای توسط کارشناسان تهویه و سیالات محسوب گردد و از جمله محصولاتی شناخته شود که با توجه به شرایط مختلف محیطی بتواند پاسخگوی نیازهای متفاوت و منحصر به فرد آن منطقه و یا بخش بخصوص مورد نظر کارفرما باشد.

اساس سیستم تزریق

تمامی سیستم های تزریق هوا توانایی تامین هوای مورد نیاز و مطبوع یک واحد و محیط خاص از جمله تامین گرما، سرما، تهویه و رطوبت گیری را دارا هستند.
زمانی که درمحیط ما چند نوع منطقه وجود داشته باشد که هوایشان باید با توجه به نیازهای هوایی متفاوت خود تامین گردند به این معنی خواهد بود که هر منطقه باید کنترل مربوط به خود را در خصوص سیستم تهویه ای مختص به خود دارا باشد .
هوای تهویه شده می تواند از یکی از دو طریقی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت تامین گردد.
سیستم اول سیستم تک مسیر  (   single-path system) است که می تواند استفاده گردد و سیستم نوع دوم سیستم دو مسیر تامین هوا خواهد بود که بانام dual- path system شناخته می شود.
سیستم تک مسیر single-path system :
در سیستم single path جانمایی گرمایش اولیه و کویل های سرمایشی در راستای مسیر جریان قرار خواهد بود .
کانال رایج مورد استفاده برای تجهیزات توزیع هوا در سیستم های تک منطقه ای تنها قابلیت کنترل یک دمای خاص را دارا می باشند  که این از ساده ترین انواع سیستم های هوایی محسوب میگردد.
این مدل از سیستم ها برای آنکه بازدهی مطلوبی را بتوانند ایجاد کنند باید به گونه ای طراحی شوند که میزان تزریق هوایشان در سراسر محیط مقصد به صورت یکسان تقسیم و پخش گردند زیرا که درغیر این صورت سبب پدید آوردن اختلاف دمایی محسوسی در محیط خواهند گردید.
سیستم های تک منطقه ای در بیشتر موارد توسط میزان آب خنک شده، حجم هوا های مختلف و تزریق حرارت ، تنظیم دمپرهای انشعابات یا ترکیبی از موارد مذکور کنترل می گردند. همچنین اگر میزان کنترل رطوبت در حالت سرمایشی نیاز باشد سیستم بازگرمایی باید مورد استفاده قرار گیرد.
سیستم دو مسیر   dual-part system :
در سیستم دو مسیره کویلهای سرمایشی و گرمایشی در دو کانال جداگانه که هوای تامین شده در آن به صورت دو مسیر موازی قرار
می گیرند که یکی برای گرمایش و دیگری برای سرمایش است، تعبیه می گردد.
از مزایای دو راه موازی می توان به قابلیت تامین رضایت منعطفی بر اساس حجم های مورد نیاز مختلف و با سرعتهای متفاوت و همچنین دمای معکوس در صورت نیاز اشاره داشت .
سیستم دو مسیره هوای گرم و سرد را در هر منطقه در تمامی زمانها می توانند ادغام و میکس نمایند. سیستم دو مسیره می تواند یا سیستم دو کاناله / انشعابه باشد و یا می تواند سیستم مولتی زون محسوب گردد. این دو سیستم در زمینه هایی مانند دینامیک حرارتی، نحوه ی تاثیر گذاری دمایی، فشار، حجم هوا و عملکرد مکانیکی عملکرد یکسانی دارند.
نقطه ی متمایز این سیستم ها تنها از لحاظ طرح واره ی فیزیکی محل ادغام هوا برای هر منطقه می باشد.

 متوجهات طراحی ، کاربردهای ممکن 

یونیت ها و هواساز های مولتی زون چند کفه ای می توانند به صورت سیستم تامین گرمایش و سرمایش و تهویه و یا تهویه و گرمایش پیکربندی و طراحی گردند .
مفهوم تاریخی که در پس سیستم های چند منطقه ای وجود دارد عموماً برای تامین هوای °95 و°55 در تمامی زمانها می باشد. با توجه به آنکه تامین کفه ی گرمایشی به صورت یک کفه ی انشعابی درآمد در برخی  از موارد که همچنان نیاز به سیستم گرمایشی مدنظر بود برای آن مناطق کویل گرمایشی قرار داده می شد که این پیشرفت از برترین ها به سبب بعد اقتصادی این محصول در آمد.
مفهوم استفاده از انشعاب به این منظور است که در جایی که فضا صرفاً با هوای میکس شده ی برگشتی و هوای بیرونی مورد تهویه قرار می گرفت به ایجاد  باند سکوت (dead band)  میان سرمایش و گرمایش می انجامید.
یکی از خلاقانه ترین پیاده سازی ها از این نوع مفهوم در استفاده از کفه ی گرم مرسوم برای تامین هوای خنثی از هوای فضای اختصاصی بیرونی یونیت به سمت باکس های * VAV (Variable Air Volume Boxes) می باشد. از دیگر گونه های استفاده از این استراتژی می توان به Texas multi zone  ها اشاره داشت .
*محفظه های حجم متغیر هوا variable air volume boxes

کویل های سرمایشی 

در راستای هدف این بحث  در ادامه از کویل های سرمایشی با نام ” کویل های آب سرد ” یاد خواهیم کرد.
هدف آن خواهد بود که هر دوی ” کویل های آب سرد ” و کویل های انبساط مستقیم    Direct Expansionیا DX  مورد بررسی قرار گیرد.
استفاده از کویل های DX  در سیستم های مولتی زون – چند منطقه ای می تواند موجب پدید آمدن پیچیدگی هایی گردد.
انتخاب کویل، جریان کویل و کندانسور باید با سیستم های عملکردی مورد بررسی قرار گیرد تا از درستی عملکرد سیستم اطمینان حاصل شود. پتانسیل ریسک کویل های DX  در عملکرد  لحاظ شده است اما نه نسبت محدودیت هایی شامل کمی میزان حجم سرمایش و چرخه ی کمپرسور و نتیجه ضعیف در کفه ی سرد کنترل و خرابی های احتمالی در کمپرسور.
یک بررسی عملکردی خاص مادامی که که یک سیستم مولتی زون با سرمایش DX  مورد بحث است باید صورت پذیرد.

خصوصیات سیستم دو کاناله –Dual duct system 

سیستم دوکاناله در حین برقراری جریان دائمی و پیوسته ی هوا این قابلیت را دارد تا هوا را به ساختمان از طریق دو کانال مجزا تزریق و توزیع نماید . کانال های سرد و گرم به محل های اشغال شده با میکس دمایی، برای کنترل دمای مستقر شده در محیط مشروط قابل تعمیم میباشند.
هوای گرم و سرد توسط کانال های جداگانه به هریک از منطقه ها آورده می شوند، سپس برای بر آورده کردن نیاز آن منطقه به میزان معین با یکدیگر ادغام می گردند.
– از موارد رایج در سیستم های دو کاناله می توان به استفاده از سیستم های توزیع هوای پر فشار (فشار قوی) با کاهش فشار در قسمت میکسینگ باکس (Mixing box) در هر منطقه اشاره داشت .
– درهر منطقه از این سیستم یک ترموستات کنترل کننده لحاظ می شود.
از سیستم دو کاناله در ساختمان های بزرگتر که انتقال هوا از طریق هواساز توسط یک کانال جداگانه غیرعملی است، همانطور که در سیستم مولتی زون مورد استفاده قرار می گیرد، بهره گرفته می شود.
یک طرح واره ی ساده از سیستم دوکاناله در دیاگرام زیر مورد نمایش قرار گرفته است.

مشخصات سیستمهای مولتی زون – چند منطقه ای Multi –zone system

سیستم مولتی زون متفاوت از سیستم دوکاناله Dual- duct system است .
سیستم مرسوم مولتی زون ها سیستمی از جریان هوای پیوسته است که می تواند تغییرات هوای اتاق را تامین و فضای دمایی و رطوبت مناسب را با دقت فوق العاده مهیا نماید.
یک واحد مولتی زون ابتدایی شامل بخش بلوئر تامین هوا، بخش کویل و اصل تخلیه هوا می باشد، دیگر قسمت ها از جمله
فیلتر ها،باکس های میکس کننده (Mixing  boxes)، دسترسی ها و محفظه ی ذخیره با یک بلوئر بازگشت مکش هوا برای نیازهای عملکردی سفارشی پیشنهاد می گردند.
یونیت و واحد تخلیه با دمپرهای چند منطقه ای یا بازشو های دو کاناله در هر حالت پیکر بندی ایستاده و یا افقی قابل اجرا می باشد.
سیستم های مولتی زون از دمپر های منطقه ای که در یونیت هوا قرار می گیرند بهره می برند تا بتوانند هوای گرم حاصل از کویل های گرمایشی و هوای سرد حاصل از کویل های آب سرد را برای تنظیم دمای هوای مورد نیاز یک فضا و منطقه به میزان لازم و مناسب ترکیب کنند.
• زون دمپر ها، هوای میکس شده متناسب، جریان هوای میکس شده را درهر منطقه به صورت تقریباً پیوسته نگه خواهند داشت.
• یک ترموستات منطقه ای هرجفت از زون دمپرها را کنترل می کند.
• هر منطقه برای داشتن یک کانال جداگانه که در تمامی مسیر از هواسازتا فضای مورد نظر کشیده شده طراحی شده است.
سیستم مولتی زون از بهترین انتخاب ها برای ادارات، مدارس و دیگر ساختمانهای مشابه که فضای به نسبت کوچکی داشتند و نیاز به کنترل دمایی مستقل منطقه خود دارد محسوب می گردد.

دمپرهای مولتی زون

 دمپر های مولتی زون دمپر هایی با نشت بسیار پایین با جهت گیری عمودی و پره های موازی دمپر هستند.
هر دمپر مولتی زون از دو دمپر تشکیل شده است ، یکی برای کفه ی سرمایشی و دیگری برای کفه ی گرمایشی.
تیغه های دمپر برای کفه ی سرد و گرم به یکدیگر با حد متعادل °90 متصل شده اند، بنابراین یک فعال کننده ممکن است همزمان در دو کفه ی سرد و گرم عمل کند.
مادامی که دمپر یک کفه را باز می کند کفه دیگر را می بندد و برعکس. هر منطقه به یک استفاده از فعال کننده نیاز دارد .
بنابراین محاسبه ی گشتاور  برای هر یک از منطقه ها به صورت جداگانه از الزامات محسوب می گردد.
بنابر نتایج York دمپر های مولتی زون یک میزان ارتفاع ثابت در برابر عرضشان را دارا می باشند. گرچه هر منطقه ممکن است عرض خاص خود را داشته باشد.
راه حل ها (Solution)  بخش مولتی زون:
یک قسمت مولتی زون باید برای تامین جریان های تخلیه هوایی مختلف برای  بخش های خاص از ساختمان مورد استفاده قرار گیرد.
• هر منطقه دو نوع جریان تخلیه هوایی را از جانب مولتی زون دریافت می کند.
• یکی از جریان های هوایی ” سرد” و دیگری ” گرم ” تلقی می گردند.
• این جریان های هوایی قبل از ورود به فضا با یکدیگر ادغام و میکس می شوند.
دمپر مولتی زون میزان جریان هوای سرد و گرم را که به محیط منتقل خواهد شد را براساس نیاز آن بخش بخصوص به سرمایش و یا گرمایش تنظیم و کنترل می کند.
• قسمتی از مولتی زون که هوای سرد را تامین می کند با نام  ” کفه ی سرد/Cold deck” و قسمتی که هوای گرم را تامین می کند به نام ” کفه ی گرم / hot deck” شناخته می شود.
• ردیف پایینی کفه ی سرد  cold deck است که شامل پخش کننده Diffuser و یا Plenum و یک کویل آب سرد و یک دمپر بخش کفه ی سرد  می باشد.
1- زمانیکه فن DWDI جریان هوای مخالف مولتی زون را بلافاصله برقرار  می کند، مولتی زون باید از یک پخش کننده /diffuser به عنوان اولین جزء در ردیف پایینی مولتی زون بهره گیرد.
2- مادامی که بخش بلا واسطه ی جریان هوایی مولتی زون یک فن DWDI  نباشد، دسترسی به پلنوم Plenum به عنوان اولین جزء در ردیف مولتی زون لحاظ می گردد.
-ردیف بالایی کفه ی گرما می باشد که شامل یک کویل گرمایشی که به صورت افقی نصب گردیده است (به منظور ایجاد جریان هوایی عمودی) و دمپرهای کفه ی گرم است.
-هوای ورودی به پخش کننده و یا پلنیوم (Plenum)  به دو جریان هوایی تقسیم می شوند . یکی از جریان های هوایی که به بالا چرخیده و با عبور از کفه ی گرمایشی و عبور از کویل، از پشت و یا بالای یونیت با گذراز دمپرهای کفه ی گرم خارج می گردد.
-جریان هوایی دیگر به صورت افقی از کویل آب سرد عبور کرده و از پشت و یا بالای یونیت با گذر از دمپرهای کفه ی سرد خارج می شود.
• -پلیت های کاهش بالانس فشار هوا برای متعادل سازی افت فشار در طی کویل های کفه ی سرد و گرم در زمان نیاز مورد استفاده قرارد می گیرد.
-زمانیکه فن DWDI  بلافاصله در جریان هوای مخالف مولتی زون قراردارد پیکر بندی و جانمایی فن باید به گونه ای باشد که تخیله ی معکوس افقی صورت گیرد.

محدودیت های ANSI/ASHRAE/IESNA

افزایش هزینه های مربوط به انرژی، استفاده از سیستم های مولتی زون مرسوم را که میزان مصرف انرژی بیشتری نسبت به سیستم های تک کاناله مادامی که نیاز به تامین هوای سرد و گرم به طور همزمان و ادغام آن برای ایجاد جریان هوای مورد نیاز با دما و رطوبت درخواستی دارند را محدود کرده است.
همچنین کنترل سیستم مولتی زون به جهت محدود سازی سرمایش و گرمایش هر چه بیشتر از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
بعلاوه آنکه برترین روش برای حفظ انرژی  در سیستم گرمایش مجدد مولتی زون به حداقل رساندن میزان ادغام هوای سرد و گرم
می باشد.
شما می توانید میزان مصرف انرژی را به طور اساسی با تنظیم دمای منطقه مورد نظر و یا تعیین دمای هوای گرمایشی و کویل های آب سرد کاهش دهید .
ریست کنترل ها همچنین برای تامین اتوماتیک دمای هوا برای دستیابی به دمای بهینه مورد استفاده قرار می گیرند که در این روشها به صورت قابل ملاحظه ای کم هزینه تلقی می گردند.
با این وجود ما باید به محدودیت هایی که از جانب سازمان هایی چون ANSI/ ASHRAE/IESNA درسال 2004 به سیستم های مولتی زون اعمال گردید اشاره داشته باشیم .
به لیست این محدودیت ها می توان با مراجعه به صفحه ی 38 استاندارد سال 2004- و 6-54 دسترسی پیدا کرد.
استاندارد 9001 در هر بخش ( 6.5.2.1) بیان می کند که سیستم کنترل ترموستات در هر منطقه باید به گونه ای باشد که امکان ترتیب دهی تامین میزان گرمایش و سرمایش هر بخش را فراهم آورد .
سیستم های کنترلی باید به گونه ای باشند که از سرد کردن و یا گرم کردن مجدد و ادغام و میکس همزمان هوایی که از نظر مکانیکی قبلاً مورد گرمایش و یا سرمایش قرار گرفته است خواه آنکه به دلایل مکانیکی و یا اقتصادی جلوگیری به عمل آید.

انطباق استاندارد 9001

برای اجرای قرارداد استاندارد9001 –(6.5.2.1) 2004 سیستم های مولتی زون باید از یکی از استانداردهای زیر پیروی کنند.
1-سرمایش و گرمایش همزمان ، زمانی مجاز می گردد که میزان نرخ جریان هوایی که مجدداً سرد و یا گرم و یا ادغام شده است به حداقل رسانیده شود . و این میزان بیشتر از موارد زیر شود:
<   حجم هوای بیرونی مورد نیاز برای تهویه مطابق استاندارد 6.1.3  ASHRAE .
<   cfm /ft2   4/0 میزان سطح زمین منطقه مشروط .
<   30% میزان اوج نرخ عرضه  در منطقه ی طراحی .
<   300cfm  به این استاندارد برای بخش های است که اوج نرخ جریانشان به طور کل بیشتر از 10% نرخ جریان سیستم فن نشود .
<   هر نرخ بالاتری که مشاهده شود، برای کاهش کلی میزان مصرف سالانه ی انرژی با خنثی سازی گرمایش و سرمایش مجدد انرژی اتلاف شده در طی مسیر، کاهش میزان دریافت هوای ورودی مطابق با فضای مورد نیاز طبق استاندارد ASHRAE 12.
2-در بخش هایی که نیاز فشار بالای بخصوص و آلایش متقابل و یا حداقل نرخ سیرکوله code –required می باشد که سیستم های حجم هوایی مختلف عملا غیرقابل استفاده می گردند.
3-بخش هایی که حداقل 75% انرژی برای گرمایش مجدد و یا فراهم آوردن هوای گرم در قسمت میکسینگ سیستم توسط site-recovered  (که شامل کندانسور گرما) می باشد و یا سیستم سایت خورشیدی تامین می گردد.

نکات طراحی:

در ادامه به نکاتی خواهیم پرداخت که در هنگام طراحی یک سیستم مولتی زون باید مورد ملاحظه قرار گیرند :
-طراحان باید از یک دمپر حجمی اصلی با پره های معکوس و خلاف جهت دستی نزدیک یونیت به منظور کمک به ایجاد بالانس هوایی استفاده کنند. مقدار هوای دریافتی در محل مورد نظر ما ممکن است با توجه به نوسانات فشار استاتیک گذرنده از فیلتر ها و شرایط  متفاوت باشند.
– در طراحی هایی که شمار قابل ملاحظه ای از بخش ها را شامل می شود بهتر است که فشار استاتیک کانال بخش تا حدامکان تا مرز نشت پایین نگه داشته شود . حداکثر میزان نشتی کانال باید حدود 2% میزان تزریق هوای بخش باشد.
( طبق استاندارد SMACNA نشتی تا بالای 10% مجاز است).
– دمپرهای میسینگ و یا ادغام باید از حیث قرار گیری درست و کارکرد به صورت دوره ای چک شوند زیرا که باید این قابلیت را ایجاد کنند که در زمانی که سرمایشی کامل و یا گرمایشی کامل دربخش مورد نیاز است، بتوانند از ادغام شدن و مخلوط شدن هوا جلوگیری به عمل آورند.
– انتخاب دمپرهای بخش با حداقل نشتی از موارد بسیار با اهمیت محسوب می گردد.
– محل هایی با میزان حجم دریافتی یکسان برای یک منطقه را مشخص کنید و فضاهای داخلی را با فضاهای خارجی میکس نکنید.
– سنسور و یا t – start را در خود بخش قرار دهید و تعیین کنید که سنسور بخش به درستی برای کنترل بخش مربوطه عمل می کند.

مزایای سیستم مولتی زون:

  یونیت های مولتی زون مزایای زیر را ارائه می دهند:
– از دیدگاه کنترلی یونیت های مولتی زون به نسبت ساده و ارزان قیمت می باشند و درصد  خطای کمی نیز دارند. اگر شما سنسورهای  بخش محرک دمپر میکسینگ برای هر منطقه و شیرهای سرمایش و گرمایش را ترکیب نمایید شما یک کنترل مولتی زون خواهید داشت.
– راحتی سیستم مولتی زون شامل نیاز حداقلی به پوشش بالایی ، قابلیت نصب راحت و داشتن ابزار کنترل برای ادغام راه های هوایی سرد و گرم است که در مرکزیت هواساز قرار گرفته است.
– از آنجاییکه فن مولتی زون به عنوان یک سیستم با فشار استاتیک پایین عمل می کند در نتیجه میزان صدایی به نسبت پایین تر را ایجاد می کند . همچنین فن در پوزیشن وسطی این یونیت قرار گرفته است تا بتواند ارتعاشات خروجی فن و نارسایی های کویل و یا کیسینگ را به حداقل رساند.
از همه مهمتر آنکه فن مورد نظر عامل هیچ یک از تاثیرات نامعمول سیستم نخواهد بود . رفع نقایص عملکردی فن بسیار مرتبط به مشکلات صدایی سیستم های مختلف هوایی خواهد بود. زیرا که فن با سرعتی بسیار پایین کار می کند که از این رو این فن در
دسته بندی فن های class I قرار میگرد که عملکرد ی نرم با توان تحمل بالا و درازمدت را ایجاد می کنند.
  – مولتی زون ها همچنین سیستم هایی بسیار بادوام خواهند بود که تنها به مراقبتهای فرعی و تعمیرات محدود دارند.

معایب مولتی زون

از معایب یونیت های مولتی زون می توان به موارد زیر اشاره داشت:
– زمانی که نیاز برای کانال های جداگانه زیادی وجود دارد تعداد بخش ها باید محدود گردد.
– همچنین در این سیستم ها میزان هدر رفت انرژی به سبب وجود دو کفه ی سرمایش و گرمایش همزمان برای تولید جریان هوای مورد نیاز بخش مشروط و کنترل دمایی مجدد کفه ی گرم، به نسبت سایر سیستم ها بالا میباشد.
-در این سیستم ها اجرای یک سیکل مقرون به صرفه بسیار مشکل است.
سیستم مولتی زون عموما به صورت سفارشی انتخاب و طراحی میشود و برای برطرف سازی نیاز های مشخص یک محدوده ی ثابت بصورت اختصاصی تنظیم میگردد.

سایزبندی بخش ها

مثال در پیش رو از یک دمپر مولتی زون برای یونیتی به سایز @ 10000 cfm بهره می برد. این دمپر بخصوص 16 بخش دارد .
هر بخش شامل پره های “6 می شود. انتهای بخش ها برای این دمپر خاص هر کدام “8 پهنا خواهد داشت . بخش های داخلی این “6 پهنا برای مجمموع “100می باشد.
یادداشت:
انتهای هر بخش شامل یک تیغه “6 و یک ورقه ی فیت شده برای کابین ها با سایزهای مختلف می شود. مجموع حداکثر  cfm بخش 1000 خواهد بود که در طی 9 بخش پخش خواهد شد . بخش ها نیاز به cfm های در پیش رو خواهند داشت: 700 ; 1000 ; 2500 ; 1700 ; 500 ; 400 ; 400 ; 1000 ; 2000cfm
در ابتدا میزان cfm  هر اینچ از طول دمپر را تعیین نمایید . 100cfm/in=  10000/100ʺبنابراینcfm  ایده آل برای بخش   8″  معادل   800cfmو600cfm  برای بخش 6″  خواهد بود.
– بخش اول معادل 700cfm را نیاز دارد .cfm ایده آل تیغه ی اول 800 خواهد بود. اولین بخش به اولین تیغه ارجاع داده می شود. (First zone to the first blade ).
– بخش بعدی معادل 1000cfm را نیاز خواهد داشت.مجموع cfm ایده آل دو تیغه ی بعدی 1200 خواهد بود.بخش بعدی به دو تیغه ی بعدی ارجاع خواهند شد.
این روند ادامه خواهد داشت تا اتمام ارجاع دومی الی آخرین بخش کاملاً مشخص گردند . مشخصات بخش ها در آخر مطابق جدول زیر خواهد شد.
• آخرین منطقه به 1800cfm  نیاز خواهد داشت اما cfm ایده آل برای آخرین تیغه ی موجود تنها 800 خواهد بود.
آخرین منطقه به 20″ از دمپری با عرض مرتبط نیاز خواهد داشت. بنابراین باید دو تیغه ی دمپر 6″ از منطقه قبلی گرفته شود و به منطقه ی آخر داده شود.

سیستم مولتی زون

بخش های 1, 5,6,7 تنها هر کدام یک تیغه دارند بنابراین کوچکتر نمی توانند ساخته شوند. بخش های 8,4,3,2 بیش از یک تیغه خواهند داشت.بنابراین ما تاثیر کاهش یک تیغه از هریک از این بخش ها مورد بررسی قرار می دهیم.
بخش دو میزان cfm ایده آل 1200 و cfm واقعی 1000 را با اختلاف 200cfm داراست . اگر ما یک تیغه را کم کنیم آن cfm ایده آل 600 و cfm واقعی 1000 تفاوت 400cfm خواهیم داشت. نسبت این اختلاف به cfm واقعی 400/1000 یا 0.4 می باشد.
ما محاسباتی یکسان برای مناطق 8,4,3 را با ارائه ی نسبت های 0/4 , 0/29 , 0/28  به ترتیب خواهیم داشت.
 منطقه ی 4,3 پایین ترین میزان نسبت را داشتند بنابراین ما می توانیم یک تیغه 6″ از هر منطقه بگیریم . با این وجود اگر تنها یک تیغه از مناطق 3 یا 4 برداشته شود در منطقه 9 ، cfm ایده آل 1400 و cfm واقعی  1800را با اختلاف 400 خواهیم داشت که تاثیر نسبت بدست آمده  0/22 خواهد شد.کمتر از تاثیر نسبی برداشت از مناطق 3,4.
یادداشت :
برای اطلاعات بیشتر لطفا به منبع : راهنمای نصب یونیت هواسازها فرم 102-20-171 مراجعه نمایید.
آخرین ترتیب بخش بندی به شرح زیر است:
مسئولیت های پیمانکار:
شخص مسئول برای اتصال نهایی کانال های بخش ها به دمپر زون ها باید قبل از نصب هرسری از تیغه های دمپر را چک کند تا اطمینان یابد که تمامی تیغه ها با زاویه ی 90 درجه منفک هستند . دمپرها را چرخانیده تا اطمینان حاصل گردد که هیچ تداخلی رخ نخواهد داد. تمامی میله ها، شانه ها و پیچ های دمپرها باید چک گردد تا از محکم بودن هر یک از آنها اطمینان حاصل گردد. همچنین باید از درست قرارگیری و امن بودن نحوه ی اتصال کیت شفت و کوپله ها در هر دمپر اطمینان حاصل شود .مورد بعدی آنکه نیازهای خاص هر بخش نیازهای اتصال و جانمایی باید مورد بررسی قرار گرفته و در نوع طراحی لحاظ گردد. همچنین لازم به ذکر است که علاوه بر عملکرد تجهیزات فرد مسئول باید کاملاً در خصوص انواع تجهیزات ، نحوه اتصال، حمل و نقل و شیوه های مونتاژ و دمونتاژ اطلاعات کامل منابع را مطالعه کرده و دانسته باشد.
شرکت صنایع تهویه پارس سعید میتواند مشاور و راهنمای خوبی برای شما مشتریان گرامی باشد.