عنوان:شرکت صنعتی تهویه پارس
وب‌سایت:https://www.tahvie-pars.com
ایمیل:info@tahvie-pars.com
پیش فاکتور سبد خرید
تلفن:026-36141000
آدرس: کرج ، شهرک صنعتی سیمین دشت ، میدان کار افرینان ، خیابان دوم غربی سوله سوم شمالی
گیرنده: - - -
نام کامل:
کدپستی:
تلفن:
ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
مبلغ کل تومان
مبلغ نهایی تومان
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب